Share
FacebookTwitter

KITAIN ITO

Ang Earned Income Tax Credit ay isang gantimpala sa pagtatrabaho para sa mga nagtatrabahong pamilya at mga indibidwal ng California. Ngayong panahon ng buwis, magagamit na ang CalEITC ng humigit-kumulang 1.7 milyong karapat-dapat na pamilya.

KARAPAT-DAPAT KA BA?

Walang kasingdali ang pag-alam kung karapat-dapat ka at kung magkano ang iyong magiging kredito sa EITC. Punan lamang ang impormasyon sa ibaba at i-click ang “Kalkulahin ang Halaga ng aking EITC”.

Earned Income Tax Calculator
About You:
?
?
$
?
$
?
Select All that Apply :


Estimate:
State EITC

Federal EITC
 
Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.
HELP
Me
ERROR

Nakatutulong na Materyales

Ano ang EITC? Kwalipikado ka ba? Paano mo makuha ito? Tingnan ang mga tanong na ito at higit pa!

CalEITC4Me Tagalog Language campaign (Kampanya ng Wikang Tagalog)
Karapat-dapat Ka ba sa Cal EITC?
Kung karapat-dapat kayo para sa Cal EITC,maaaring karapat-dapat din kayo para sa…
Maaari kang makakuha ng PERA sa pamamagitan ng paghahain ng iyong BUWIS!
Nagtrabaho ka ng husto ng ilang dekada
TSEKLIST NG MGA BENEPISYO