Tín Thuế Dành Cho Người có Thu Nhập Thấp (EITC) là một phúc lợi dành cho các gia đình và người lao động có thu nhập của California và quý vị có thể được hưởng phúc lợi này bằng cách nộp tờ khai hoàn thuế lợi tức của California và liên bang. Hiện tại có khoảng 1,7 triệu gia đình hội đủ điều kiện để được hưởng phúc lợi Tín Thuế Dành Cho Người có Thu Nhập Thấp của Bang California.

Quý vị có hội đủ điều kiện hay không?

Rất dễ dàng để biết liệu quý vị có hội đủ điều kiện để được hưởng EITC hay không. Quý vị chỉ cần nhập thông tin vào phần dưới đây và nhấp vào mục "Ước tính số tiền EITC của tôi"

Earned Income Tax Calculator
About You:
?
?
$
?
$
?
Select All that Apply :


Estimate:
State EITC

Federal EITC
 
Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.
HELP
Me
ERROR

Tài liệu hữu ích

EITC là gì? Bạn có đủ điều kiện? Làm thế nào để bạn có được nó? Kiểm tra bộ sưu tập các tờ thông tin của chúng tôi để giúp bạn có câu trả lời cho những câu hỏi này và hơn thế nữa!

CalEITC4Me Vietnamese Language campaign (Bộ công cụ tiếng Việt)
DANH SÁCH QUYỀN LỢI
Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Cal EITC, thì quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận…
Quý vị có đủ điều kiện được Cal EITC không?
Quý vị có thể lấy lại TIỀN bằng cách khai THUẾ của mình
Quý vị đã làm việc cực nhọc trong nhiều thập niên